Услуги

Печатница Принта-КОМ предлага пълния спектър услуги в сферата на издателството от подготвителните процеси в предпечата до довършителните работи и издаването на продукта.

По време на 20-годишното си развитие, печатница Принта-КОМ разшири и обогати своите дейности и оборудване, така че да покрие целия производствен цикъл на печатния процес. Днес клиентите ни имат възможност да влязат в нашия офис с идея или задание и да излязат с напълно завършен продукт.

 

Пълен спектър печатарски услуги

По време на 20-годишното си развитие, печатница Принта-КОМ разшири и обогати своите дейности и оборудване, така че да покрие целия производствен цикъл на печатния процес. Днес клиентите ни имат възможност да влязат в нашия офис с идея или задание и да излязат с напълно завършен продукт.

Това е една от причините Принта КОМ да е най-уважаваната и търсена печатница за Смолянска област.

Полиграфически услуги