Услуги

Печатница Принтаком дизайн предлага пълния спектър услуги в сферата на издателството от подготвителните процеси в предпечата до довършителните работи и издаването на продукта.

Принтаком-дизайн разшири и обогати своите дейности и оборудване, така че да покрие целия производствен цикъл на печатния процес. Днес клиентите ни имат възможност да влязат в нашия офис с идея или задание и да излязат с напълно завършен продукт.

 

Пълен спектър печатарски услуги

Печатница Принтаком дизайн разшири и обогати своите дейности и оборудване, така че да покрие целия производствен цикъл на печатния процес. Днес клиентите ни имат възможност да влязат в нашия офис с идея или задание и да излязат с напълно завършен продукт.

Това е една от причините Принтаком дизайн да е най-уважаваната и търсена печатница за Смолянска област.

Полиграфически услуги