Машинен парк

Печатница Принтаком дизайн се стреми постоянно да обновява машинния парк с инвестиране във висотехнологични и многоцветни машини MAN ROLAND и HAIDELBERG.

Основните машини, с които работим в момента са от марките:

  • MAN ROLAND
  • HEIDELBERG
  • XEROX