Печатница Принта КОМ

Печатница Принта КОМ е сред лидерите в полиграфическите услуги в Смолянска област. Услугите ни покриват целия производствен цикъл, започвайки от компютърния дизайн и предпечатна подготовка, преминавайки през цветоотделянето и пълноцветния офсетов печат, завършвайки с множество довършителни процеси.

Печатница Принта КОМ произвежда книги, списания, етикети, формуляри опаковки от картон. Широк спектър от рекламни материали.

Печатница Принта КОМ Печатница Принта КОМ Печатница Принта КОМ Печатница Принта КОМ Печатница Принта КОМ

 

Учебник "Бизнес комуникация"


Бизнес комуникация Печатница Принта КОМ предлага продажба на едро и дребно на учебното помагало "Бизнес комуникация".

поръчай онлайн

Виж нашите цени за отпечатване на календари

Предлагаме над 15 готови решения за календари на
достъпни цени


виж пълния ценоразпис